פּוֹליגָמיpolygamous

צמחים פוליגמיים הם צמחים הנושאים פרחים חד-מיניים ודו-מיניים גם יחד.