פָּחוּסcompressed

לחוץ מן הצדדים או מלמטה ומלמעלה.