פָּגוּם

בלתי תמים: עלה ששפתו משוננת או שסועה או מחולקת או גזורה.