פֶּרַחflower

האיבר של הצמח המשמש להפריה וליצירת הזרעים; חלקיו העיקריים הם אבקנים ועלי (לפעמים עליים מרובים) (ציורים 91-83).

ציור 83 – אברי הפרח: א. עלה־גביע, כ. עלה־כותרת, ג. אבקן, ד. שחלה עלית בעלת שני עלי־שחלה מפורדים, ה. מצעית הפרח, ו. עוקץ הפרח; ציור 84 – אברי הפרח: א. עלה־גביע, ב. עלה־כותרת, ג. אבקן, ד. שחלה בעלת שלושה עלי־שחלה מאוחים; ציור 85 – דיאגרמת פרח: א. גבעול הנושא את הפרח, ב. עלה-עטיף חיצוני, ג. עלה-עטיף פנימי, ד. אבקן, ה. שחלה בעלת שלושה עלי־שחלה, ו. חפה; ציור 86 – פרח נכון; ציור 87 – פרח בלתי נכון; ציור 88 – פרח בעל עלי-גביע ועלי-כותרת מפורדים: א. עלה-גביע, ב. עלה-כותרת; ציור 89 – פרח בעל כותרת פעמונית: א. שיני הגביע; ציור 90 – פרח בעל כותרת דמוית משפך; ציור 91 – כותרת דמוית מסמר: א. צינור הכותרת, ב. אוגן הכותרת

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח