פֶּרֶקinternode

קטע של הגבעול או של הקנה שבין שני מפרקים סמוכים או בין בסיסיהם של שני עלים מסורגים סמוכים (ציור 3ב).