פִּטְמָהwart

תוספת או בליטה קטנה הבולטת מעל פני הגוף. פִּי הֶעָטיף מבוא העטיף.