פְּריfruit

האיבר המתפתח מהשחלה אחרי ההפריה ומכיל את זרעי הצמח.