פְּרי קִבּוּציcompound fruit

קבוצת פירות הנוצרת בתפרחת צפופה ומראם כמראה פרי אחד, כפרי התות (ציורים 188א, 189).