פְּרי מְקֻבָּץapocarpic fruit

פרי המתפתח מפרח בעל עליים מרובים (ציורים 755,123).

ציור 123 – פרי מקובץ (מש׳ הנוריתיים); ציור 755 –

איור הממחיש את תיאור המונח