פְּרוֹתַלְיוֹןprothalium

הגמטופיט בשרכים; על-פי-רוב דמוי עלה דק בעל ריזואידים בחלקו הפונה לתשתית (ציור 150).