פְּרֻדָהmericarp

חלק ְאחד של הפרי המקובץ (ראה שם) או של המפרדת (ראה שם); הפרודה היא יחידה המכילה על-פי-רוב זרע אחד וניתקת מעל הצמח בעת ההבשלה, כגון הפרודות של פרי החלמית (ציור
124).

איור הממחיש את תיאור המונח