פְּסיגיםcotyledons

העלים הראשונים של הנבט, הניכרים כבר בעובר הזרע.