פְּלָצֶנְטַצְיָהplacentation

אופן עריכת השליות בתוך השחלה (ראה שליה דופנית, שליה זוויתית וכו’; ציורים 105-102).

ציור 102 – שפות עלה השחלה כפופות כלפי פנים; ציור 103 – שחלה בת עלה־שחלה אחד; ציור 104 – שחלה בת 3 עלי־שחלה: הפלצנטציה דופנית; ציור 105 – שחלה בת 3 עלי־שחלה: א. השחלה במבט מהצד, ב. חתך רוחב של א (היפותטי), ג. חתך רוחב של א (ממשי), הפלצנטציה זוויתית, ד. חתך רוחב בשחלה בעלת פלצנטציה מרכזית

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח