פְּטוֹטֶרֶתpetiole

החלק הצר של העלה הנושא את הטרף (ציור 5ב).

איור הממחיש את תיאור המונח