עָלֶה פָּשוּטsimple leaf

עלה בעל טרף תמים או פגום; הטרף עשוי חטיבה אחת ונושר בשלמותו (ההיפך: מורכב).