עָטיףperianth

כלל העלים העוטפים את חלקיו המיניים של הפרח; מבחינים בין עטיף פשוט ובין עטיף כפול (ראה שם).