עָטיף־הַפְּרי

העטיף של הפרח שאינו נושר לאחר הפריחה אלא נשאר במקומו ועוטף את הפרי.