עַקְרַבּיתcincinnus

(תפרחת) הדומה לזנב של עקרב (ציורים 80ד, 1549 א).

ציור 80 – תפרחות חד-בדית: א. מניפנית, ב. מגלית

איור הממחיש את תיאור המונח