עַמוּדscape

גבעול מחוסר עלים, נושא פרח או תפרחת (ציורים 2015,1873).