עַלְעָלleaflet

חלק של עלה מורכב (ציור 46ג); עלה קטן.

איור הממחיש את תיאור המונח