עֲרָבָהsteppe

נוף צמחי ששולטים בו בני-שיח הגדלים במפוזר על פני כל השטח.