עֲלֵי־לְוַאיstipules

שני עלעלים הנמצאים לפעמים משני צדי העלה, ליד בסיסו (ציור 5).

איור הממחיש את תיאור המונח