עֲלֵה תַחְתי

עלה המצוי בחלקו התחתון של הצמח, בסמוך לפני הקרקע.