עֲלֵה־שַחֲלָהcarpel

עלה שממנו בנוי עלי פשוט או חלק של עלי מורכב; עלה השחלה מוגבל בשני תפרי אורך של העלי המורכב.