עֲלֵה־כּוֹתֶרֶתpetal

כל עלה יחיד של הכותרת (ראה שם: ציורים 83ב, 84ב).

ציור 83 – אברי הפרח: א. עלה־גביע, כ. עלה־כותרת, ג. אבקן, ד. שחלה עלית בעלת שני עלי־שחלה מפוררים, ה. מצעית הפרח, ו. עוקץ הפרח; ציור 84 – אברי הפרח: א. עלה־גביע, ב. עלה־כותרת, ג. אבקן, ד. שחלה בעלת שלושה עלי־שחלה מאוחים

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח