עֲלֵה־גָביעַsepal

כל עלה יחיד של הגביע (ראה שם: ציור 83א, 84א).

ציור 83 – אברי הפרח: א. עלה־גביע, כ. עלה־כותרת, ג. אבקן, ד. שחלה עלית בעלת שני עלי־שחלה מפוררים, ה. מצעית הפרח, ו. עוקץ הפרח; ציור 84 – אברי הפרח: א. עלה־גביע, ב. עלה־כותרת, ג. אבקן, ד. שחלה בעלת שלושה עלי־שחלה מאוחים

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח