עֱלי (עליים)pistil

האיבר הנקבי של הפרח (אצל צמחים מכוסי־זרע); העלי בנוי שחלה, עמוד־עלי וצלקת (עמוד־העלי חסר לפעמים) (ציור 95ג-ה).

איור הממחיש את תיאור המונח