סירָהkeel

שני עלי־הכותרת התחתונים של הכותרת הפרפרנית, המאוחים בחלקם העליון ומהווים כעין סירה (ציורים 790ג, 791ג).