סוֹרֵחdecurrent

עלה יושב, שחלקו התחתון נמשך ויורד על פני הגבעול (ציור 28).

איור הממחיש את תיאור המונח