סוֹכֵךumbel

תפרחת אשר עוקצי פרחיה יוצאים מנקודה אחת של הציר, כקרני הסוכך (ציור 76).

איור הממחיש את תיאור המונח