סוֹכְכוֹןumbellule

סוכך־משנה של הסוכך המורכב (ציור 76ב).

איור הממחיש את תיאור המונח