סָוָנָה (סוואנה)savanna

תצורת צומח המאופיינת על־ידי עצים בודדים הגדלים במפוזר וביניהם צמחים עשבוניים (עיין דמוי־סונה).