סְפּוֹרוֹפילsporophyll

עלה הנושא מנבגים (ציורים 142, 149, 158).