סְטָמינוֹדstaminod

אבקן בלתי משוכלל או מחוסר מאבק.