נימיfiliform, thread-shaped

דק כחוט וארוך על־פי־רוב.