נוֹשֵא־שַחֲלָהgynophore

הניצב שבין קרקעית הגביע ובסיס השחלה (מתפתח לנושא־פרי).