נוֹשֵא־פְּריcarpophore

הניצב שבין קרקעית הגביע ובסיס ההלקט או התרמיל (ציור 290ד).