נָשירcaducous, deciduous

שאינו נשאר על הצמח; הנושר על נקלה או בהקדם מעל הצמח.