נָדָןsheath

הבסיס המורחב של העלה העשוי כעין צינור העוטף את הגבעול (ציורים 25ג, 26ג).

ציור 25 – עלה של צמח דגני: א. טרף, ב. לשונית קרומית, ג. נדן. עירוק מקביל; ציור26 – עלה של צמח דגני: א. טרף, ב. לשונית ריסנית, ג. נדן

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח