נֶגְדִייִםopposite

עלים או ענפים הערוכים שניים שניים זה מול זה על מפרק אחד (ציור 2).

איור הממחיש את תיאור המונח