נֵזֶרcrown

מלל קרומי או עשבוני, הנמצא בראש הזרעון או הפרי והדומה במקצת לכתר (ציור 2248,117ג); הנזר עשוי חטיבה אחת או מורכב ממספר קשקשים או מוצים זעירים הערוכים בדוּר אחד.

ציור 117 – זרעון בעל נזר (מש׳ המורכבים): א. נזר

איור הממחיש את תיאור המונח