מסֻיָם (ת)sympodial

הסתעפות שבה פרח או תפרחת מסיימים את הציר העיקרי של הצמח (ציורים 257-255,82-80).

ציור 80 – תפרחות חד-בדית; ציור 81 – תפרחות דו-בדית; ציור 82 – תפרחות רב-בדית

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח