מֻרכָּב-מְנֻצֶה פעמיםbipinnate

עלה מנוצה שעלעליו יושבים על הסתעפויותיו של ציר העלה המורכב (ציור 47).

איור הממחיש את תיאור המונח