מיקוֹריזָהmicorrhiza

שותפות בין שורשי צמחים עילאיים לקורי פטריות. המיקוריזה מסייעת לצמחים ~לקלוט חומרים מזינים מן התשתית.