מטַפֵּסvine, climbing

צמח הנכרך או נאחז ומטפס על צמח אחר.