מחֻלָק כְּעֵין כַּף הידpalmatipartite

טרף־עלה בעל 5 או יותר אונות, שבו העורקים הראשיים של האונות נפגשים בנקודה אחת ואורך האונות עולה על מחצית הקוטר של הטרף (ציור 56).

איור הממחיש את תיאור המונח