מוּבָרabandoned field

שדה מעובד שניטש והיה לשדה־בור.