מֻרכָּב- מְאֻצְבָּעpalmate, palmately-compound

עלה מורכב בן 5-∞ עלעלים היוצאים כולם מנקודה אחת (ציור 57).

איור הממחיש את תיאור המונח