מֻרכָּב-מְנֻצֶהpinnate, pinnately compound

עלה מורכב שעלעליו ערוכים בשני טורים לאורך ציר העלה (ציור 46).

איור הממחיש את תיאור המונח