מֻפְסָקinterrupted

תפרחת מופסקת לקטעים קטעים על־ידי עלים ירוקים או על־ידי רווחים (ציורים 1730, 1731).